+48 697-735-224 / info@ewamroz.pl


Tkanina – art

Czas poszukiwań i stwarzania to czysto twórczy proces, gdzie ma miejsce niczym niezastąpiony poziom artystycznej satysfakcji. Celem jest obiekt który balansuje między malarstwem / PŁASZCZYZNA / a instalacją / PRZESTRZEŃ / Realizacje z dziedziny tkaniny artystycznej są efektem poszukiwań pozytywnego oddziaływania na odbiorcę. Forma, kolor, struktura ma przywrócić pozytywne skojarzenia z czasu przeszłego lub stanowić nowy czynnik poznawczy.

QUADRO

Prezentowane realizacje są potwierdzeniem, że oprócz wiedzy czysto geometrycznej ważnym zagadnieniem jest czynnik twórczy. Pod względem zastosowanych materiałów i koloru utrzymana została spójność z kolekcją ubioru. Przyjęty format wyjściowy to kwadrat o boku 137 cm.

ENERGY

Cykl ENERGY jest artystyczną interpretacją obrazów, bodźców, emocji zakodowanych w dzieciństwie. Różnorodność, zwielokrotnienie formy, kolor oraz cykliczność natury stały się impulsem do tworzenia...

Prace powstały w Pracowni Tkaniny Artystycznej / prof. Andrzej Banachowicz, dr hab Paweł Kiełpiński / Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu / 2004 - 2010.

Późniejsze realizacje wzbogacają cykl o miniaturę. Nastąpiło zachwianie proporcji materii wiodącej. Zostaje zdominowana przez sztywną, zimną i oplatającą strukturę. Interpretacji poddana zostaje kwestia pozytywnej i negatywnej energii. 2010 / 2015

WAŻNIEJSZE WYSTAWY

  • Wystawa prac studentów Pracowni Tkaniny Artystycznej 'a ARCYDZIEŁO jest W MUZEUM' Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Góra Przemysła 2009
  • 13 Międzynarodowe Triennale Tkaniny Łódź 2010
  • 13 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Struktury Powiązań Kraków 2010, Tkanina Artystyczna - Transformacje
  • 9 Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej Gdynia 2013
  • VII Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia 2013